TRÉNINGEK – KÉPZÉSEK

 

Cégünk felkészült ügyfeleink szükségleteire és a résztvevők képzettségére szabott tréningek, képzések tartására. A tréning folyamatában az elméleti felkészítés ötvöződik a gyakorlással, így rövid idő alatt, valódi alkalmazott tudás sajátítható el.

Résztvevőink a vállalati és a közigazgatási szférában működő szervezetek vezetői, középvezetői és munkavállalói.

A képzések előtt felmérjük a vezető igényeit és az adott vállalatra specializált ajánlatot készítünk, mely részletes tematikát és módszereket tartalmaz.

A képzések során megvalósul:
 • a különböző, egymásra utalt, egymást feltételező munkakörökben dolgozó szakemberekkel való kooperáció fejlesztése
 • a vállalati működésből szükségszerűen következő konfliktusok kezelése, megoldása, az ezekhez szükséges tudások, készségek fejlesztése
 • az elköteleződés erősítése, a felelősség, elvárás, motiváció rendszerének értelmezése, értése, fejlesztése.
A tréning tematikák:
 • Csapatépítés
 • Kommunikáció
 • Konfliktuskezelés
 • Stressz-kezelés
 • Motiváció
 • Kompetencia-felelősség
 • Etika
 • Vállalati kultúra
 • Változás menedzsment
 • Stratégia menedzsment
 • Szervezetfejlesztés
A képzések módszere
 • Csoportos előadás személtető anyagokkal
 • Csoportos és kiscsoportos konzultáció, irányított beszélgetés, mediáció
 • Interaktív, szituációs és tematikus gyakorlatok
 • Kérdőívek
A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A külső ügyfélkörrel való kooperációhoz szükséges alapkészségek ismerete, alkalmazása.
 • Együttműködési hajlandóság.
 • Megfelelő kommunikáció az érintettek körében.
 • A munkakör feladatvégzésében használt fogalmak tisztázottsága.
 • A munkaköri feladatok közötti kompetencia határok és felelősség meghatározása.
 • Etikai alapszabályok ismerete.
Eredmények:
 • Növekszik az egymás munkájáról szerzett ismeret
 • Az együttműködés során fejlődik a kooperativitás
 • Fejlődik a személyes kompetencia ismerete és a felelősségérzet
 • Változik a munkahelyi problémák konfrontálásának készsége
 • Javul a kommunikációs készség, az asszertív viselkedés
 • Megértésre kerülnek a konfliktus helyzetek összetevői
 • Fejlődik a konfliktuskezelési képesség
 • Nagyobb megértés az etika és erkölcs fogalomkörében és alkalmazásában
 • Erősödik a lojalitás egymáshoz és a vállalathoz
 • Motiváltabbá válnak a résztvevők a munkájuk végzésében